Regulamin

Ostatnia zmiana: 21 lutego 2011.

 • §1 AKCEPTACJA WARUNKÓW:

  • 1.1 Korzystając z serwisu OBieliznie.pl (zwanego dalej również «Serwisem») zgadzasz się na poniższe Warunki użytkowania (zwane dalej «Regulaminem»). Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem http://obieliznie.pl/regulamin.

  • 1.2 Projekt jest zarządzany przez Administracje Serwisu [zwane dalej «Administratorem» lub «Administratorem Serwisu»].

 • §2 PRAWO PRYWATNOŚCI:

  • 2.1 Serwis prowadzi politykę prywatności. Dane użytkowników Serwisu nie zostaną przekazane nikomu poza Administratorem Serwisu.

  • 2.2 Dane nie będą edytowane ani usuwane, poza przypadkami, w których informacje wprowadzone przez użytkownika będą:

   • 2.2.1 sprzeczne z obowiązującym prawem.
   • 2.2.2 sprzeczne z interesem Serwisu.
   • 2.2.2 naruszały prywatność użytkowników Serwisu.
  • 2.3 Administrator nie przetwarza danych osobowych i nie ponosi odpowiedzialności za takie dane, jeżeli znajdą się w profilu użytkownika. Zalecamy podawanie takich adresów, które nie zawierają danych osobowych takich jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia. Inne adresy e-mailowe wpisujesz na własną odpowiedzialność. Jeżeli po udostępnieniu takich danych obawiasz się, że Twoje dane osobowe mogą w ten sposób zostać zidentyfikowane, skontaktuj się z Administratorem wysyłając mail na adres: wsparcie@obieliznie.pl, celem ich usunięcia.

  • 2.4 Serwis używa plików Cookies.

   Cookie to mały plik tekstowy, który zostaje umieszczony na dysku komputera Użytkownika przez serwer, na którym umieszczony jest Serwis.

   Serwis wykorzystuje pliki Cookies do:

   • 2.4.1 Przechowywania informacji o najczęściej przeglądanych działach serwisu (statystyki).
   • 2.4.2 Zabezpieczania ankiet przed wielokrotnym głosowaniem przez tych samych Użytkowników.
   • 2.4.3 Optymalnego dopasowania serwisu do potrzeb Użytkowników.

   Ponadto w celu utrzymania naszej strony wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy. Niektórzy reklamodawcy (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co oznacza, że w momencie wyświetlania ich reklam na stronie Serwisu przesłane są reklamodawcom informacje zawierające Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję zapisywania plików cookies. Należy jednak wiedzieć, że efektem takich zmian ustawień może być utrata możliwości korzystania, z niektórych funkcji Serwisu. Informacje gromadzone w plikach cookies nie są analizowane pod żadnym kątem, a ich najczęstsze wykorzystanie dotyczy statystyk.

 • §3 DZIAŁALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW:

  • 3.1 Serwis zapewnia użytkownikom możliwość korzystania z różnych elektronicznych usług interaktywnych, udostępnianych na jego stronach - tj. w szczególności możliwość zamieszczania w Serwisie tekstów, grafiki i wideo [zwanych dalej «Zawartością»]. Pełny dostęp do usług oferowanych w Serwisie uzyskujesz po założeniu konta użytkownika.

  • 3.2 Użytkownik nie zalogowany [zwany dalej «Gość»] może dodawać treść pod warunkiem przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

  • 3.3 Odpowiedzialność za Zawartość (tekst, grafika i wideo umieszczana przez użytkowników) Serwisu, niezależnie od sposobu umieszczenia ponosi osoba która zamieściła daną Zawartość w Serwisie. Zawartość Serwisu nie jest kontrolowana przez Administratora. Odwiedzając Serwis możesz być narażony na dostęp do Zawartości obrażającej Twoje uczucia lub uważanej przez Ciebie jako nieprzyzwoitą.

  • 3.4 Wszystkie Zawartości na czyjkolwiek wniosek będzie natychmiastowo usuwane, bez konieczności uzasadniania. W tym celu prosimy o kontakt na adres: wsparcie@obieliznie.pl.

  • 3.5 Niektóre Treści Serwisu i informacje na portalu mogą zawierać informacje o charakterze erotycznym lub posiadać przekierowanie do takich Treści. Dostępne są one tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, po potwierdzeniu przez Użytkownika, że ukończył on 18 lat.

 • §4 KORZYSTAJĄC Z SERWISU ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH ZASAD:

  • 4.1 Nie umieszczać na serwerze Zawartości nieprawnej, szkodliwej, obelżywej, krzywdzącej, wulgarnej, obscenicznej, drastycznej, naruszającej cudzą prywatność, zawierającej treści rasistowskie lub obrażające uczucia religijne.

  • 4.2 Nie krzywdzić innych osób.

  • 4.3 Nie podawać się za inną osobę, uwzględniając administratorów sieci, moderatorów.

  • 4.4 Nie umieszczać Zawartości do której nie posiadasz praw autorskich.

  • 4.5 Nie umieszczać Zawartości naruszającej prawo patentowe, tajemnicę handlową lub innych niezgodnych z prawem treści.

  • 4.6 Nie umieszczać wirusów, kodu komputerowego, plików lub programów stworzonych aby utrudniać, niszczyć lub ograniczać w jakikolwiek sposób funkcjonowania komputera oraz urządzeń peryferyjnych do niego podłączonych.

  • 4.7 Nie utrudniać, nie przerywać Serwisu lub sieci z nim połączonych. Nie naruszać wymagań i praw sieci połączonych z Sierwisem. Nie używać Serwisu do uzyskiwania lub przechowywania danych osobowych o innych użytkownikach.

  • 4.8 Nie używać Serwisu lub z nim związanego do zamieszczania, uzyskiwania danych o działaniach nielegalnych, zawierających treści promujące przemoc w stosunku do ludzi lub zwierząt. Dotyczy to również informacji na temat konstrukcji bomb, granatów oraz innych broni.

  • 4.9 Administrator nie monitoruje Zawartości Serwisu, ma jednak prawo (lecz nie obowiązek) do usuwania lub niedopuszczenia do zamieszczenia Zawartości, która niespełnia powyższych warunków, jest sprzeczna z Regulaminem lub zostanie obiektywnie przez Administratora sklasyfikowana jako obraźliwa, lub raniąca dla Użytkowników. Używając Serwisu zgadzasz się ponosić ryzyko związane z treścią Zawartości

  • 4.10 Serwisie można zamieszczać jedynie Zawartość własnego autorstwa. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szeroko pojęte wady prawne zamieszczonej Zawartości w tym także za obciążanie Zawartości prawami osób trzecich, oraz za treść zamieszczanych opinii.

  • 4.11 Jeżeli Serwisie zostały znaleziona Zawartość, która nie jest legalna, nie jest zgodna z Regulaminem, prosimy zgłosić na adres: wsparcie@obieliznie.pl.

  • 4.12 Administrator zapewnia Ci możliwość zamknięcia konta założonego przez Ciebie w Serwisie.

  • 4.13 Po zamknięciu Twojego konta Administrator jest uprawniony do umożliwienia innym użytkownikom używania loginu należącego do Ciebie.

 • §5 PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

  • 5.1 Zawartość w serwisie publikujesz wyłącznie na własną odpowiedzialność. W szczególności ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczeń zawartych w §3 ust 2, 3 i 5 regulaminu. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za publikowaną przez ciebie zawartość. Korzystając z serwisu akceptujesz, że:

  • 5.2 Korzystasz z serwisu na swoje własne ryzyko. Administrator nie daje żadnej gwarancji co do zawartości oraz do jakości świadczonych usług. Administratorzy ani inne osoby związane z administratorem nie mogą być obarczone odpowiedzialnością za zawartość lub jakość usług (dostępność, prędkość transferu itp.).

  • 5.3 Administrator nie gwarantuje, że:

   • 5.3.1 Serwis spełni twoje oczekiwania.
   • 5.3.1 Serwis będzie dostępny bez przerw oraz wolny od błędów.
   • 5.3.1 Błędy w serwisie będą poprawiane.
  • 5.4 Wszystko co pozyskujesz podczas użytkowania serwisu, pozyskujesz na swoje własne ryzyko. Tym samym jesteś odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia lub straty danych powstałe na skutek jakiejkolwiek zawartości serwisu (w tym również linki do stron lub programów umieszczone w serwisie). Żadna informacja ani porada przekazana w sposób ustny lub pisemny, nie może stworzyć jakiejkolwiek gwarancji odnośnie serwisu.

  • 5.5 Korzystając z serwisu rozumiesz i akceptujesz, że administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub jakiekolwiek inne szkody, w tym straty zysków, danych lub jakichkolwiek rzeczy materialnych lub niematerialnych powstałych w wyniku

   • 5.5.1 Użytkowania lub niemożności użytkowania serwisu.
   • 5.5.2 Nieupoważnionego dostępu lub zmian twojej zawartości lub jakichkolwiek innych danych.
   • 5.5.3 Wypowiedzi (również komentarze i inne wpisy do serwisu) lub zachowania osób trzecich w ramach serwisu.
   • Jakiejkolwiek innej sytuacji mającej związek z serwisem.
  • 5.6 Wypełniając formularz rejestracyjny użytkownik zgadza się na wykorzystywanie swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.). OBieliznie.pl zapewnia jednocześnie że, nie udostępni/sprzeda danych użytkowników nieuprawnionym ustawowo podmiotom.

  • 5.7 Serwis w chwili obecnej nie korzysta z żadnych zabezpieczeń podczas przesyłania danych z komputera Użytkownika do serwera, na którym zamieszczony jest Serwis. Zwracamy się zatem z prośbą, aby dla bezpieczeństwa o nie wprowadzanie danych, których Użytkownik nie chce ujawniać.

 • §6 ZMIANY:

  • 6.1 Zmiany w Serwisie oraz w Regulaminie Serwisu Administrator zastrzega sobie prawo do:

   • 6.1.1 Dokonywania zmian w Serwisie w dowolnym czasie Zawieszenia działalności na okres tymczasowy lub stały bez ostrzeżenia i podawania przyczyn takiego czynu.
   • 6.1.2 Wprowadzania zmian w Regulaminie.
   • 6.1.3 Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie.
 • §7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • 7.1 Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji Użytkownikom, na adres e-mail w postaci newslettera, czyli cyklicznych e-maili zawierających ciekawostki o portalu OBieliznie.pl. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania takich informacji, musi kliknąć na odpowiedni link, znajdujący się w otrzymanym e-mailu.

  • 7.2 Na stronach Serwisu obowiązuje całkowity zakaz reklamowania, polecania innych stron bez uzgodnienia tego z Administracją, dotyczy także linków do plików (np. w nazwie takiego pliku nie może być reklamy innej strony), nie dotyczy samego adresu serwera. Zabrania się także dodawania linków polecających inne strony lub konta w innych serwisach! Prawo do umieszczania reklam ma jedynie Administracja.

  • 7.3 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.